Nexus Cultura е дигитална платформа, която свързва творци на свободна практика с техните публики. Уебсайтът предоставя ежемесечно бърз и лесен достъп до актуалния културен афиш със събития от независимия сектор. И съвсем не само това - потребителите ще откриват повече информация за всички проекти и техните създатели (кратки творчески биографии, резюмета и др.) и ще имат опцията да оставят обратна връзка под формата на оценки/гласувания. Артистите ще имат възможност да се свързват помежду си, за да обсъждат свои съвместни творчески инициативи.

В първия етап на проекта фокусът е върху сценичните изкуства, киното и музиката. Вярваме, че в бъдеще към тях ще се добавят и други форми на изкуството, като афишът винаги ще бъде отворен за различни събития от независимия сектор, включително в сферата на изящните изкуства, литературата и всички мултидисциплинарни форми.

Нашата мисия е да осигурим широка видимост и равен старт на свободните творци и техните проекти, така че да бъдат разпознаваеми за публиката и конкурентноспособни в културния сектор.

​Платформата ще даде възможност на аудиторията да се запознае с работата на независими творци, които често нямат финансовата възможност и институционалната подкрепа да популяризират дейността си. Вярваме, че това ще отговори на нуждите както на любитеlите на изкуството, така и на професионалистите, които го създават. Нашият екип работи за това платформата да се превърне не само в активен и работещ комуникационен канал между публики и културни дейци, а и във вдъхновение, подкрепа и професионална мрежа за свободните артисти.

• Поддържане на актуална и достъпна информация за творци на свободна практика, техните произведения и разнообразни събития (онлайн и на живо). 
• Установяване на непосредствена връзка с аудиториите, както и свързване с потенциални нови публики
• Предоставяне на възможност за изразяване на обратна връзка за произведенията на творците. 
• Създаване на условия за срещи на творци от различни сфери на изкуствата
• Установяване на независимия културен сектор като разпознаваем в обществения контекст. 

Уебсайтът ще бъде активен с част от планираните функции през месец май 2021 г. Основните дейности по проекта са свързани със събирането на информация за изграждане на база данни за творци на свободна практика, разработване на функции, които да направят възможна комуникацията както между артистите, така и с техните публики и поддържането на актуални новини за кандидатсване за участие в проекти, финансиране и др.

logo-transp

Sorry. You must be logged in to view this form.

logo-transp